Često postavljana pitanja

  1. Gde je Delticom AG?
  2. Zašto Delticom nudi tako niske cene?
  1. Gde je Delticom AG?

    Detaljnije informacije o Delticom AG nalaze se na našoj početnoj strani (homepage) www.delti.com.
  2. Zašto Delticom nudi tako niske cene?

    Zbog toga bismo voleli ADAC-u da damo reč, koji, o ceni guma u ADAC-ovom svetu motora, piše sledeće: "Raspon cena prikazanih u tabeli za svaku gumu (bez balansiranja i montaže) utvrdjene su odredjenim testiranim proizvodima, preko predstavnika.. Oni služe samo kao vodič, jer cene za određenu gumu mogu dosta da se razlikuju od trgovca do trgovca. Razlog: proizvođači guma prodaju svoje proizvode u maloprodaji po vrlo različitim cenama - faktori poput naručene količine ili vreme isporuke robe imaju direktan uticaj na nabavnu cenu trgovaca. I moraju da izračunaju prodajnu cenu, naravno, uz ekonomske kriterijume. Svestan kupac u ekonomičnom smislu, neće moći da zaobidje opširno uporedjivanje cena." To je još uvek, kao i pre još aktuelno. Zbog toga bismo voleli ADAC-u da damo reč, koji od marta 2000, o ceni guma u ADAC-ovom svetu motora, piše sledeće:"Raspon cena prikazanih u tabeli za svaku gumu (bez balansiranja i montaže) utvrdjene su odredjenim testiranim proizvodima, preko predstavnika, u decembru 1999. Oni služe samo kao vodič, jer cene za određenu gumu mogu dosta da se razlikuju od trgovca do trgovca. Razlog: proizvođači guma prodaju svoje proizvode u maloprodaji po vrlo različitim cenama - faktori poput naručene količine ili vreme isporuke robe imaju direktan uticaj na nabavnu cenu trgovaca. I moraju da izračunaju prodajnu cenu, naravno, uz ekonomske kriterijume. Svestan kupac u ekonomičnom smislu, neće moći da zaobidje opširno uporedjivanje cena." To je još uvek, kao i pre još aktuelno.